+86 15032618657 Email: info@apmsino.com

Esasy önüm kategoriýalary

Biz hakda

  • tohum arassalaýjy1 (4)

Hebei Haide AuPu Machinery Engineering Co., Ltd, oba hojalygyny gaýtadan işleýän maşynlarda 10 ýyldan gowrak gözleg we ösüş, önümçilik we satuw tejribesi bar.
Indi biz oba hojalygynyň tehnikalaryny, Tohum we dänäni arassalamak enjamlaryny, gabyk we bugdaý enjamlaryny, guradyjy enjamlary we liftleri birleşdirmäge üns berýäris we önümiň tehnologiki innowasiýalaryna we senagaty kämilleşdirmäge çalyşýarys.
Hebei Haide AuPu Machinery Engineering Co., Ltd enjamlaryň işleýşindäki kynçylygy azaltmaga, enjamlaryň durnuklylygyny üpjün etmäge we müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin önümleri dizaýn etmäge synanyşýar.
Künji tohumy arassalaýjy liniýa, noýba arassalaýjy zawod, kofe noýbasyny gaýtadan işleýän zawod, nohut gabyk we arassalaýyş önümçilik liniýasy, bugdaý, çyg, mekgejöwen çia, tohum arassalaýjy, günebakar tohumy we arassalaýjy maşynlar, tüwi üweýän we arassalaýjy zawod, bugdaý we mekgejöwen uny degirmen we arassalaýjy zawod we ş.m.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Öý

Haryt

Whatsapp

Biz hakda

Sorag